Tuesday, September 3, 2013

Great Kuruba 8 - Balada Hanumappa Nayaka

Balada Hanumappa Nayaka was the first Palegar of Bellary. The Palegars existed during and after the fall of Vijayanagar empire. This fact is stated in the Bellary Gazetter of 1916 in page 24. Balada Hanumappa Nayaka belonged to the "Hande Kuruba" caste. After the fall of Vijaynagar empire he aligned himself to the sultan of Bijapur and was given the title of "Wazir". He ruled over Bellary, Ananthpura, Kurugod and Bankapur.
I am trying to find more information about Hande Kurubas and the Kuruba Palegars, will add to this blog when I find the needed information. The point I am trying to make here is the Palegars belonged to different communities, they were not Kshatriyas,  but they belonged to middle castes like Bedas, Kurubas, Balajigas and some of they later adopted veerashaivism and recognised themselves as Lingayats.

http://www.prajavani.net/article/ಕನ್ನಡ-ಪಿತಾಮಹರೂ-ಮತ್ತು-ಹಂಡೆ-ವಜೀರರೂ

59 comments:

 1. Don't live in illusion. Hanumantappa Nayak was Handevazir (not Kuruba).

  ReplyDelete
 2. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಂಡೇವಜೀರ

  ReplyDelete
 3. Hande Hanumappa Nayak belongs to veerashaiv Lingayat hande Vazir Community

  ReplyDelete
 4. Reference The Wars of Rajas C.P.Brown

  ReplyDelete
 5. ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕನು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಂಡೆವಜೀರ ಸಮುದಾಯದವರು

  ReplyDelete
 6. Hande HANAMAPPA naya belonged to the veershaiv lingyat handevazir caste

  ReplyDelete
 7. Hande Hanumappa Nayak belonged to the veerashaiv Lingayat Hande Vazir caste Reference Handenrupa Grantham and Hande Mandal Charitre... Anantapur Gezetire .. Karnatakada Gadigeregalu...in these all of records clearly mentioned the veerashaiv Lingayat Hande Vazir

  ReplyDelete
 8. In Bellary Gezetire it's assumed to write Hande Palegararu belongs to Hande Kuruba.....but this is not exactly

  ReplyDelete
 9. ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪ ನಾಯಕರು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಂಡೆವಜಿರ್ ಸಮಾಜದವರು

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. Bellary Gezetter written and heard by Local peoples

  ReplyDelete
 12. Anantapur Gezetter written and heard by siddappa Nayak grandson of Hande Hanumappa Nayak

  ReplyDelete
 13. Anantapur Gezetter clearly mentioned Hande Palegararu belongs to veerashaiv Lingayat community

  ReplyDelete
 14. ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕನು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ಸಮಾಜದವನು

  ReplyDelete
 15. ಜ್ಙಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೀಜೇತರಾದ ವಿ.ಕ್ರ ಗೊಕಾಕ್ ಅವರ ಭಾರತದ ಸಿಂಧೂರಶ್ಮಿ ಆಧಾರದ ಮೆಲೆ ರಚನೆಯಾದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಡೆನ್ರಪ ಗ್ರಂಥ

  ReplyDelete
 16. ಹಂಡೆನ್ರಪ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ಸಮುದಾಯ ಶೈವರಾಗಿ...ಮುಂದೆ ವೀರಶೈವರಾಗಿ..12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಿ...ವೀಜಯನಗರೊತ್ತರ..ಹಾಗೂ ವಿಜಾಪುರ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಸಮುದಾಯ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ

  ReplyDelete
 17. Balada hanumanayaka namma vamshada mula purusha avaru valmiki janagakke seridavarendu hampi shasana helutade

  ReplyDelete
 18. ಹಂಡೆ ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತ ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಬರೆದವರು ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕ ನ ವಂಶಸ್ಥ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಾಯಕ ಹಾಗೂ ,ವಕೀಲ ಕೋತ್ದಚೆರವುನ ಹೋಸಕೆರೆ ಶೀನಪ್ಪ ,ಬಾಳಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣವರ,ನರಸಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ,ತಿಮ್ಮನ ವೆಂಕಟಪ್ಪ.ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೆರಿ ಬರೆದ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತು ...ಕರನಲ್ ಮನ್ರೋ ಸಾಹೇಬರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೋಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬರೆದ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತು

  ReplyDelete
 19. ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಬರೆದ ಕೈಪಿಯತ್ತು... ಬರೆದವರ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ.. ಹಾಗೂ ಈ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಬರೆಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕ ನ ವಂಶಸ್ಥ ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ.... ಹಾಗೂ ಇದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಕೈಪಿಯತ್ತು

  ReplyDelete
 20. ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಬರೆದ ಕಾಲ (ಇಸ್ವಿ)1811 ಕ್ರಿ.ಶ.1811

  ReplyDelete
 21. ಕ್ರಿ.ಶ.1 750 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ವೀದೆಶಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಸಿ.ಪಿ.ಬ್ರೌನ್ ಬರೆದ The Wars Of the Rajas ಕ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ವಂಶದವರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತ ರು ಅಂತ ಇದೆ ... ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

  ReplyDelete
 22. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 23. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 24. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 25. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 26. ಕ್ರಿ.ಶ.1603 ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕುಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಿಪದಲ್ಲಿರುವ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿಯ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕನ ಮಗ ಹಂಡೆ ಮಲಕಪ್ಪನಾಯಕ ನ ಕುರಿತು ಸಜ್ಜನ ಶುದ್ದ ಶಿವಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಹಂಡೆ ಮಲಕಪ್ಪನಾಯಕ ರು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸುಕ್ರತವಾಗಲೆಂದು ..ಸಿದ್ದವೀರಣದೆವನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಸಿದ್ದರಾಮದೆವನಿಗೆ ಅರೆಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ದಾನ ನಿಡುತ್ತಾನೆ.

  ReplyDelete
 27. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 28. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 29. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 30. Hande Hanumappa Nayak was Lingayat Hande Vazir caste with so many proof of right evidence

  ReplyDelete
 31. Hande Hanumappa Nayak belongs to veerashaiv Lingayat Hande Vazir Community

  ReplyDelete
 32. Plz clearify that we are realy hande kuruba or hande vazir.mohan naik

  ReplyDelete
 33. We are Veerashaiv Lingayat Hande Vazir community

  ReplyDelete
 34. ನಾಯಕ ಅನ್ನುವ ಪದದ ವಿವರಣೆ ....ಪದವಿ ವೀಜಯ ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೋಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳುನ್ನು ಸಾಮಂತ ಅರಸರಾಗಿ ಕೆಲವೋಂದು ಮನೆತನ ಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವೆ...ಕೆಳದಿ ಮನೆತನ ಲಿಂಗಾಯತ ರು..ಭಿಳಗಿ ಮನೆತನ ಲಿಂಗಾಯತ ರು...ಹೀಗೇ ಹಂಡೆ ಮನೆತನ ದ ದವರು ಲಿಂಗಾಯತ ರು ಶಾಸನ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತು ..C.P.Brown The Wars Of the Rajas...or The Annals of Hande Ananthapuram... References

  ReplyDelete
 35. Lingadahalli halappa sir reply madi

  ReplyDelete
 36. 1916 ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗೆಜೇಟೀಯರ್ ನೀವು ಹೆಳುತ್ತಿರಿ..

  ReplyDelete
 37. ನಾಯಕ ಅನ್ನುವ ಪದದ ವಿವರಣೆ ಪದವಿ ಅದು ವೀಜಯ ನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

  ReplyDelete
 38. Balada Hanumappa Nayak belongs to veerashaiv Lingayat Hande Vazir Community

  ReplyDelete
 39. ಸರ್ ನಿವು ಹೆಳುತ್ತಿರಿ 1916 ದಾಖಲೆ ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ

  ReplyDelete
 40. ಕ್ರಿ.ಶ.1750 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಖ್ಯಾತ ವಿದೇಶ ವಿದ್ವಾಂಸ C.P.Brown ಪ್ರಕಾರ The Annals of Hande Anantapuram and The Wars of the Rajas ಈ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಮನೆತನದವರು ..ಲಿಂಗವಂತರು..ಶಿವಭಕ್ತರು..ವೀರಶೈವ ಸಂಪನ್ನರು ಅಂತ ಇದೆ

  ReplyDelete
 41. ಕ್ರಿ.ಶ.1808 ರಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ಬಾಲದ (ಬಲದ)ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕನ ವಂಶಜ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಾಯಕ ತನ್ನ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ನಾವು ಲಿಂಗವಂತರು..ಶಿವಭಕ್ತರು..ಹಂಡೆ ವಂಶದವರು.. ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ಮನೆತನದವರು..ಅಂತ ಇದೆ

  ReplyDelete
 42. ಕ್ರಿ.ಶ.1811 ರಲ್ಲಿ ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಮನೆತನದವರು.. ಲಿಂಗವಂತರು.. ವೀರಶೈವ ರು ಅಂತ ಇದೆ

  ReplyDelete
 43. ಹಂಡೆ ಮಂಡಲ ಚರಿತೆ.ಕಥಲು..ತೆಲಗು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಹಂಡೆ ಮನೆತನದವರು.. ವೀರಶೈವ ರು..ಅಂತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

  ReplyDelete
 44. ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ.1603 ಹಂಡೆ ಮಲಕ್ಪನಾಯಕನ ಶಾಸನ..ಇವನು ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕನ ಮಗ ಇದರಲ್ಲಿ..ನಾವು ಲಿಂಗವಂತರು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿ.ಶ.1677 ರ ಶಾಸನ ಬಾದರ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು.. ಇದರಲ್ಲಿ..ಲಿಂಗವಮ

  ReplyDelete
 45. ಕ್ರಿ.ಶ.1577 ಶಾಸನ ಕಡದರಬೆಂಚಿ ಗುತ್ತಿ ತಾಲೂಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ..ಈಶ್ವರನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು..ವೀರಶೈವರ... ಹಂಡೆ ಹನುಮಿನಾಯಕ ಅಂತ ಇದೆ

  ReplyDelete
 46. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸನ ಎಸ್.ಮಣೂರು ಶಾಸನ..ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಚಲ್ಲಕೂಡಲೂರ..ಶಾಸನ..ಹಾಗೂ ಕಾಂಛನಗಡದ ಶಾಸನ ಸಿರಗುಪ್ಪ...ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳಿ ಶಾಸನ..ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 17 ಶಾಸನಗಳು ಈ ಮನೆತನದವರು ಇವೆ

  ReplyDelete
 47. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರುಶನಂ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತೆಲಗು ಇದರಲ್ಲಿ ನೊಡಿರಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಪನ್ನಾರಾದ ಅರಸರು..ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಅಂತ ಇದೆ

  ReplyDelete
 48. ಭಟಾಂಗಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ...ಕವಿ ರಘುತರಂಗ..ಅಂಕಿತನಾಮ..ಹಂಡೆ ಹರಿಹರಲಿಂಗ..ಇದರಲ್ಲಿ..ಇವರು...ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಈಶ್ವರನ ಭಕ್ತರು..ಲಿಂಗವಂತರು..ಶ್ರೆಷ್ಟ ಆಚಾರವಂತರು ಅಂತ ಇದೆ

  ReplyDelete
 49. ಗುರುವಿನ ಗೆಲವು..ಜ.ಚ.ನಿ.ಬರೆದ..ಇದರಲ್ಲಿ ನೊಡಿರಿ

  ReplyDelete
 50. ಕರ್ನಾಟಕದ. ಏಕಿಕರಣ ಸಂಧರ್ಬದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ..ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಗೆರೆಗಳು..ಲೇಖಕರು..T.H.M.ಸದಾಶಿವಯ್ಯನವರು..ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೆಲ್ಲೆ....ಅಗಿನ ವೆಳೆಯಲ್ಲಿ..ಹರಪನಹಳ್ಳಿ...ನಿವ್ರತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು.. ಕ್ತಿ..ಶ.1946 ರಲ್ಲಿ...ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕನ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ...ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಂತರು.. ಶಿವಭಕ್ತರು.. ಅಂತ ಇದೆ

  ReplyDelete
 51. ಸರ್ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಕಲೆಗಳಿವೆ..ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನಗಳು..ಕಾವ್ಯಗಳು...ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ದಯವಿಟ್ಡು ಪರಿಶಿಲಿಸರಿ

  ReplyDelete
 52. ದಿ.T.H.M.ಸದಾಶಿವಯ್ಯನವರು.. ಮೂಲತಃ ಆಗಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಯವರು...ಇವರು ಅನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು.. ಆಗಿದ್ದರು....ಕ್ರಿ.ಶ.1948 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ವರೆಗೆ ಹರಡಿತ್ತು...ಹಾಗೂ ಅನಂತಪುರ ವನ್ನು...ಆಳಿದವರು...ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡಿಗರು...ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಾಂಡಲಿಕರು..ಸಾಮಂತರು.. ಹಂಡೆ ವಂಶದವರು...ಇವರ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕ ...ಇವನ ಜಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಕಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ....ಇವನು ಲಿಂಗವಂತನು... ವೀರಶೈವ ನು...ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

  ReplyDelete
 53. Hande Hanumappa Nayaka belonged to veerashaiv lingayat Hande Vazir Community

  ReplyDelete
 54. ಹನುಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ವೀರಶೈವ ಹಂಡೆವಜೀರ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕ.

  ReplyDelete