Tuesday, September 3, 2013

Great Kuruba 8 - Balada Hanumappa Nayaka

Balada Hanumappa Nayaka was the first Palegar of Bellary. The Palegars existed during and after the fall of Vijayanagar empire. This fact is stated in the Bellary Gazetter of 1916 in page 24. Balada Hanumappa Nayaka belonged to the "Hande Kuruba" caste. After the fall of Vijaynagar empire he aligned himself to the sultan of Bijapur and was given the title of "Wazir". He ruled over Bellary, Ananthpura, Kurugod and Bankapur.
I am trying to find more information about Hande Kurubas and the Kuruba Palegars, will add to this blog when I find the needed information. The point I am trying to make here is the Palegars belonged to different communities, they were not Kshatriyas,  but they belonged to middle castes like Bedas, Kurubas, Balajigas and some of they later adopted veerashaivism and recognised themselves as Lingayats.

http://www.prajavani.net/article/ಕನ್ನಡ-ಪಿತಾಮಹರೂ-ಮತ್ತು-ಹಂಡೆ-ವಜೀರರೂ

35 comments:

 1. Don't live in illusion. Hanumantappa Nayak was Handevazir (not Kuruba).

  ReplyDelete
 2. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಂಡೇವಜೀರ

  ReplyDelete
 3. Hande Hanumappa Nayak belongs to veerashaiv Lingayat hande Vazir Community

  ReplyDelete
 4. Reference The Wars of Rajas C.P.Brown

  ReplyDelete
 5. ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕನು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಂಡೆವಜೀರ ಸಮುದಾಯದವರು

  ReplyDelete
 6. Hande HANAMAPPA naya belonged to the veershaiv lingyat handevazir caste

  ReplyDelete
 7. Hande Hanumappa Nayak belonged to the veerashaiv Lingayat Hande Vazir caste Reference Handenrupa Grantham and Hande Mandal Charitre... Anantapur Gezetire .. Karnatakada Gadigeregalu...in these all of records clearly mentioned the veerashaiv Lingayat Hande Vazir

  ReplyDelete
 8. In Bellary Gezetire it's assumed to write Hande Palegararu belongs to Hande Kuruba.....but this is not exactly

  ReplyDelete
 9. ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪ ನಾಯಕರು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಂಡೆವಜಿರ್ ಸಮಾಜದವರು

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. Bellary Gezetter written and heard by Local peoples

  ReplyDelete
 12. Anantapur Gezetter written and heard by siddappa Nayak grandson of Hande Hanumappa Nayak

  ReplyDelete
 13. Anantapur Gezetter clearly mentioned Hande Palegararu belongs to veerashaiv Lingayat community

  ReplyDelete
 14. ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕನು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ಸಮಾಜದವನು

  ReplyDelete
 15. ಜ್ಙಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೀಜೇತರಾದ ವಿ.ಕ್ರ ಗೊಕಾಕ್ ಅವರ ಭಾರತದ ಸಿಂಧೂರಶ್ಮಿ ಆಧಾರದ ಮೆಲೆ ರಚನೆಯಾದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಡೆನ್ರಪ ಗ್ರಂಥ

  ReplyDelete
 16. ಹಂಡೆನ್ರಪ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ಸಮುದಾಯ ಶೈವರಾಗಿ...ಮುಂದೆ ವೀರಶೈವರಾಗಿ..12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಿ...ವೀಜಯನಗರೊತ್ತರ..ಹಾಗೂ ವಿಜಾಪುರ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಸಮುದಾಯ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ

  ReplyDelete
 17. Balada hanumanayaka namma vamshada mula purusha avaru valmiki janagakke seridavarendu hampi shasana helutade

  ReplyDelete
 18. ಹಂಡೆ ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತ ಹಂಡೆ ವಜೀರ್ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಬರೆದವರು ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕ ನ ವಂಶಸ್ಥ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಾಯಕ ಹಾಗೂ ,ವಕೀಲ ಕೋತ್ದಚೆರವುನ ಹೋಸಕೆರೆ ಶೀನಪ್ಪ ,ಬಾಳಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣವರ,ನರಸಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ,ತಿಮ್ಮನ ವೆಂಕಟಪ್ಪ.ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೆರಿ ಬರೆದ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತು ...ಕರನಲ್ ಮನ್ರೋ ಸಾಹೇಬರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೋಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬರೆದ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತು

  ReplyDelete
 19. ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಬರೆದ ಕೈಪಿಯತ್ತು... ಬರೆದವರ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ.. ಹಾಗೂ ಈ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಬರೆಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕ ನ ವಂಶಸ್ಥ ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ.... ಹಾಗೂ ಇದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಕೈಪಿಯತ್ತು

  ReplyDelete
 20. ಅನಂತಪೂರ ಕೈಪಿಯತ್ತು ಬರೆದ ಕಾಲ (ಇಸ್ವಿ)1811 ಕ್ರಿ.ಶ.1811

  ReplyDelete
 21. ಕ್ರಿ.ಶ.1 750 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ವೀದೆಶಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಸಿ.ಪಿ.ಬ್ರೌನ್ ಬರೆದ The Wars Of the Rajas ಕ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ವಂಶದವರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತ ರು ಅಂತ ಇದೆ ... ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

  ReplyDelete
 22. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 23. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 24. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 25. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 26. ಕ್ರಿ.ಶ.1603 ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕುಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಿಪದಲ್ಲಿರುವ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿಯ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕನ ಮಗ ಹಂಡೆ ಮಲಕಪ್ಪನಾಯಕ ನ ಕುರಿತು ಸಜ್ಜನ ಶುದ್ದ ಶಿವಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಹಂಡೆ ಮಲಕಪ್ಪನಾಯಕ ರು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸುಕ್ರತವಾಗಲೆಂದು ..ಸಿದ್ದವೀರಣದೆವನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಸಿದ್ದರಾಮದೆವನಿಗೆ ಅರೆಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ದಾನ ನಿಡುತ್ತಾನೆ.

  ReplyDelete
 27. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 28. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 29. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠ ದರಶನಂ , ಹಾಗೂ ಅನಂತಪೂರ ದ ನೀಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠದ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಚರಿತೆ... ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಳುತ್ತವೆ..ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹಂಡೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ವೀರಶೈವ ಲೀಂಗಾಯತರು

  ReplyDelete
 30. Hande Hanumappa Nayak was Lingayat Hande Vazir caste with so many proof of right evidence

  ReplyDelete
 31. Hande Hanumappa Nayak belongs to veerashaiv Lingayat Hande Vazir Community

  ReplyDelete